Prof. Dr. Agâh ÇERTUĞ    
  Ege Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD Bornova İZMİR

  Prof. Dr. Filiz Tüzüner    
  Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD. Ankara

  Prof. Dr. Kutay Akpir
  İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD. İstanbul

  Prof. Dr. Uğur Oral
  Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD Mersin Üniversitesi Rektörü Mersin

  Prof. Dr. Mois BAHAR
  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD İstanbul

  Prof. Dr. Ali Reşat Moral
  Ege Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD Bornova İZMİR

  Prof. Dr. Oya Kutlay
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD.  BURSA

  Prof. Dr. Bora Aykaç
  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD İstanbul

  Prof. Dr. Gülsen Korfalı
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD. Bursa

  Prof. Dr. Belkıs Tanrıverdi
  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD. Eskişehir

  Prof. Dr. Güner Kaya
  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD. İstanbul

  Prof. Dr. Akın Serdar
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji AD. Bursa

  Prof. Dr. Mustafa Akın
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. İzmir

  Prof. Dr. Kamil Pembeci
  İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasayon AD. İstanbul